De laatste foto's vindt u op de betreffende activiteitenpagina.  Deze zijn van het wandelen 2019, klaverjassen 2019, reunie 2019 en Sinterklaas 2019. En ook erwtensoepkaarten 2020.

Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de
Personeels Vereniging Station Utrecht.

-VOORAF AANMELDEN VERPLICHT -
Datum: 10 april 2021, aanvang: 11:00 uur

Plaats: Spoor 6, Gebouw Laag Katreine, Utrecht CS.

Afhankelijk van de adviezen RIVM is het aantal personen beperkt.
Voor 7 april aanmelden per mail naar nj.kuipers@ziggo.nl

A G E N D A
01. Opening en Mededelingen.
02. Ingekomen stukken.

03. Notulen Algemene Ledenvergadering 12 maart 2020.
04. Verslagen.
-jaarverslag secretaris.
-jaarverslag penningmeester.
-bevindingen kascontrolecommissie 2020.
05. Verkiezingen.
-kascontrolecommissie 2021
-bestuur

Statutair aftredend zijn: Leen Korstanje, voorzitter en Mirjam van Huet Lindeman, co÷rdinator Spoor 6.
Zowel Leen als Mirjam stellen zich beschikbaar voor een nieuwe periode.
Leden die zich beschikbaar willen stellen voor een bestuursfunctie kunnen zich schriftelijk aanmelden bij de secretaris, voor 8 maart 2021

06. Begroting 2021.
07. Voorstellen.
Behandeling van bestuursvoorstellen en ledenvoorstellen.
Leden kunnen voorstellen, schriftelijk, indienen bij de secretaris, voor 10 maart 2020.

08. Vaststellingen.
-bijdragen volgens HHR 21 f
-datum ALV 2022

09. Afscheid Jan van der Meulen.
10. Rondvraag en Sluiting.

Nico Kuipers, secretaris PVSU.
-----------------------------------------------------

Beste bezoeker,

Dit jaar verwelkomen wij Tineke de Vos in het bestuur van de PVSU als Penningmeester.

Jan van der Meulen heeft na ruim 25 jaar afscheid genomen van zijn functie als Penningmeester van de PVSU. 
Wij zouden het liefst alle activiteiten weer op gaan starten.
De richtlijnen van het RIVM staan dit echter nog niet toe.
Houd daarom de agenda op de website goed in de gaten.
Blijf negatief !!

Hartelijke groet,

Leen Korstanje
Voorzitter PVSU


Lees ons privacybeleid.

Nieuws over activiteiten van de PVSU staat
in de agendaPVSU-leden, die een Facebook-account hebben, kunnen vanaf nu ook deelnemen aan onze Facebook-groep.
Naast de algemene Facebookpagina is dit een besloten groep, waarin alleen de leden de berichten kunnen zien.
Je vindt de groep hier.

-------------------------------------------------

Meld u nu aan als lid, of wijzig uw gegevens.

  Download het formulier en print het uit en vul het in, of pak een formulier uit het folderrek, geef het aan een bestuurslid of gooi het in postvak 30.
Of stuur een mail met uw gegevens naar Ria Rijksen.
Zodra de betaling/machtiging ontvangen is, bent u lid.
Meedoen met iets? Laat het weten bij de betreffende organisator !
Verslagen en foto's vindt u op de pagina van de betreffende activiteit.
We zijn ook te vinden op Facebook! Facebook

Laatste wijziging van deze website: 2 maart 2021.