Het bestuur van de Personeels Vereniging Station Utrecht.
Naam (kast Utrecht) Telefoon / dienst E-mail
Voorzitter:
Leen Korstanje


Secretaris:
Nico Kuipers


Penningmeester:
Jan van der Meulen


C
o÷rdinator Spoor 6:
Mirjam v. Huet-Lindeman

C
o÷rdinator inkoop food:
Frans Doorn

------------------------------------------
Overigen:

Ledenadministratie:
Ria Rijksen


Co
÷rdinator nieuwsbrief:
Wim Smits

Website:
Arie Verrips
--------------------------------------------------

Notuliste/2e secr.
Ria Rijksen

06-4611 7690
030-608 0933


0343-53 1816
06-1529 3980


030-261 3733
06-4523 5918


06-46334091


06-5396 9572
030-603 2996

------------------------------------------


030-605 6578
06
-1688 3505


0345-572 068


06-4723 8451

------------------------------------------

030-605 6578
06-1688 3505

leenkorstanje@gmail.comnj.kuipers@ziggo.nlvandermeulen.j@ziggo.nlnspvsu@gmail.com


doornf@msn.com


-----------------------------------------


ria.rijksen@hetnet.nlw.smits@hccnet.nl


weerman1@gmail.com

-----------------------------------------
PVSU
NSR Randstad Zuid
Gebouw Laag Katreine
PVSU kast 30
Postbus 19053
3501 DB  UtrechtInternet: www.pvsu.nl
Email:
nj.kuipers@ziggo.nl

ING rekeningnummer:

NL33 INGB 0004 1596 59
t.n.v. PVSU te Utrecht
KvK: 40481309