Het bestuur van de Personeels Vereniging Station Utrecht.
Naam (kast Utrecht) Telefoon / dienst E-mail
Voorzitter:
Leen Korstanje

Secretaris:
Ria Rijksen, a.i. tot aan de ALV

Penningmeester:
Tineke de Vos

C
o÷rdinator Spoor 6:
Mirjam v. Huet-Lindeman

C
o÷rdinator inkoop food:
Frans Doorn

----------------------------
Overigen:

Ledenadministratie:
Ria Rijksen

Co
÷rdinator nieuwsbrief:
Leen Korstanje

Website:
Arie Verrips
--------------------------

Notuliste/2e secr.
Ria Rijksen

06-4611 7690
030-608 0933
06-1647 7370


06-46334091


06-5396 9572
030-603 2996

------------------------


030-605 6578
06
-1688 3505

06-4611 7690
030-608 093306-4723 8451
-----------------------

030-605 6578
06-1688 3505

leenkorstanje@gmail.com

penningmeester.PVSU@outlook.com


nspvsu@gmail.com


doornf@msn.com


-------------------


ria.rijksen@hetnet.nlleenkorstanje@gmail.comweerman1@gmail.com

-------------------
PVSU
NSR Randstad Zuid
Gebouw Laag Katreine
PVSU kast 30
Postbus 19053
3501 DB  Utrecht


Internet: www.pvsu.nl
Email: 


ING rekeningnummer:

NL33 INGB 0004 1596 59
t.n.v. PVSU te Utrecht
KvK: 40481309