Bridge  


OPROEP

We hebben bij de PVSU Spoor 6 een bridgeclub, die speelt elke maandagmiddag. Hier is nog plaats voor enkele nieuwe bridgers of
mensen die de bridgekunst machtig zijn.

U kunt zich aanmelden of informeren bij Jo Knol Tel 030-2885320

Ook al zou u maar een maal in de veertien dagen kunnen, is het
interessant om mee te doen.

Hieronder enkele foto's van tijdens een bridge-avond.